КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Допълнителни услуги

 

Обосновки за финансиране, оценки на обезпечения за финансови институции SGЕкспресбанк, клон София, Демирбанк – България АД, Насърчителна Банка АД; „Банка Запад – Изток” АД, „Банка ДСКаса” АД и др.